Javni holding Maribor d.o.o. bo s 25.5.2023 postal tudi dejansko javni

 

V Stranki mladih – Zeleni Evrope smo zaradi omejene transparentnosti, nelogičnih odločitev in po našem mnenju neprimernem trošenju javnega denarja za nekatere svetovalne pogodbe in predvsem zaradi različnega razumevanja o tem, kdo v Javnem holdingu Maribor odloča v imenu Mestne občine Maribor, na 3. redni seji na župana naslovili pobudo, da župan do naslednje, 4. redne seje predstavi predlog spremembe odloka, da bo jasno definirano, da v imenu ustanoviteljice ustanoviteljske pravice uveljavlja mestni svet. Glede na to, da župan na pobudo ni odgovorili ne do 4. redne seje, kot bi to moral storiti niti do 5. redne seje, smo se v Stranki mladih – Zeleni Evrope odločili in danes, 25.4.2023 tudi uradno poslali Službi za delovanje mestnega sveta, županu in direktorju občinske uprave predlog Odloka o spremembi odloka o ustanovitvi Javnega holdinga Maribor, v katerem predlagamo dopolnitev 13. člena v katerem bi v 4. točki zapisali: V imenu ustanoviteljice odloča Mestni svet Mestne občine Maribor.

 

V Stranki mladih – Zeleni Evrope verjamemo, da velika večina svetnic in svetnikov podira transparentno in racionalno delovanje Javnega holdinga Maribor in zato pričakujemo, da bo omenjena sprememba odloka z veliko večino glasov sprejeta na naslednji seji mestnega sveta.

S to spremembo bo Javni holding Maribor dejansko postal javen, saj se bodo odločitve v imenu ustanoviteljice, torej Mestne občine Maribor, sprejemale javno na Mestnem svetu in ne več zgolj in samo s podpisom župana Aleksandra Saše Arsenoviča.

Igor Jurišič, mestni svetnik Stranke mladih – Zeleni Evrope