V prilogi Vam pošiljam najavo kandidature za župana Maribora, ki jo bomo vložili sočasno z listo kandidatk in kandidatov za Mestni svet Mestne občine Maribor ter listami kandidatk in kandidatov za svete Mestnih četrti in Krajevnih skupnosti.

Za vse dodatne informacije sem na voljo na tem elektronskem naslovu in na 041-738094.

 

V prilogi: Najava kandidature za župana Maribora

 

S spoštovanjem,

Igor Jurišič, mestni svetnik in kandidat za župana Maribora