Osemnajst nevladnih organizacij* je na paradni dan, 17. junija, začelo spletno peticijo, s katero ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja pozivamo, naj spremeni en člen pravilnika o izvrševanju zakona o matičnem registru tako, da bo trans osebam v postopku pravnega priznanja spola omogočena samoopredelitev.

 

Kaj je pravno priznanje spola?

Pravno priznanje spola je postopek spremembe podatkov o spolu v uradnih dokumentih in registrih z namenom priznanja spolne identitete posameznice_ka. Da bi država svojim prebivalkam_cem omogočila postopek, usklajen s standardi človekovih pravic, mora biti zasnovan na eni sami postavki: samoopredelitvi osebe.

V Sloveniji trenutno to ni mogoče, saj člen pravilnika predvideva, da morajo transspolne osebe za spremembo podatka o spolu v svojih dokumentih predložiti zdravniško potrdilo. V praksi to pomeni, da so prisiljene v okviru psihiatrične obravnave pridobiti diagnozo duševne motnje.

 

Peticija za pravice trans oseb

V peticiji pozivamo, da se Slovenija pridruži 11 evropskim državam, ki že upoštevajo svetovne in evropske smernice glede ustreznega postopka o spremembi podatka o spolu. Ta postopek mora biti hiter, preprost in administrativen, o njem pa odloča le oseba sama.

Na novinarski konferenci ob predstavitvi peticije smo podali jasno sporočilo: »Transspolne osebe vemo, da spol, ki nam je bil določen ob rojstvu, ni naš. Transspolne osebe vemo, kdo smo. Čas je, da našo pravico do samoopredelitve udejanji tudi naša država.«

 

Izobražuj se o transspolnosti

V Sloveniji bi naj živelo približno 12.000 transspolnih oseb oz. 0,6 odstotka populacije. Javni izobraževalni sistemi transspolnosti ne vključujejo v obravnavane vsebine, me_i pa menimo, da je za življenje v odprti družbi ključnega pomena, da se učimo o vseh družbenih skupinah, še posebej ranljivih in manjšinskih.