Prispevki

CSR Europe v sodelovanju s številnimi partnerji organizira mednarodno srečanje od 26. do 30. oktobra 2020. Dogodki so brezplačni, na njih pa sodelujejo tudi slovenske organizacije in posamezni sogovorniki.

 

 

 

(Slovenija in EU, 23. oktober 2020) Evropska mreža za družbeno odgovornost podjetij CSR Europe prihodnji teden organizira petdnevno mednarodno virtualno srečanje na temo družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja z naslovom SDG Summit 2020. Srečanje bo potekalo od 26. do 27. oktobra 2020 in bo vključevalo 55 brezplačnih virtualnih dogodkov z več kot 200 sogovorniki, pričakujejo pa več kot 5.000 udeležencev preko spleta. V torek, 27. oktobra 2020, bo od 13.30 do 14.30 ure kot soorganizator dogodka iz Slovenije sodeloval tudi Inštitut za razvoj družbene odgovornosti – IRDO s sedmimi govorniki na nacionalni okrogli mizi z naslovom Trajnostno usposabljanje in izobraževanje v Sloveniji in Evropi.

 

Na dogodku bodo spregovorili: Anita Hrast (CEO @ IRDO – Institute for the Development of Social Responsibility),  Matjaž MULEJ (Prof. Emeritus @ IRDO), Vesna Lešnik Štefotič (consultant @ ISP, Vesna Lešnik Štefotič s. p.), Martina Rauter (CEO @ SMARKI, Martina Rauter s.p.), Lucija Glavič (CSR project manager @ Ekvilib Institute), Roberto Biloslavo (Prof. @ UP, Faculty of Management), in Tomislav Rozman (director @ BICERO Ltd.).

 

Družbena odgovornost podjetij podjetjem prinaša konkurenčno prednost, zato bodo na okrogli mizi poskušali sogovorniki odgovoriti na naslednja vprašanja: Kako lahko podjetja ostanejo v koraku z novimi standardi in predpisi ter kako naj trajnostne prakse vključijo v svojo poslovno strategijo? Ali potrebujemo usposobljene vodje in strokovnjake za družbeno odgovornost (DO) in trajnostni razvoj (TR)? Kje pri tem začeti? Kakšna izobrazba, znanje in spretnosti so potrebni za dobrega vodjo DO in TR? Kakšna je ponudba izobraževanj in usposabljanj na to temo v Sloveniji? Kako podjetja uspešno izvajajo trajnostne politike, strategije in poročanje? Kakšne so najboljše prakse usposabljanja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj v Sloveniji in na evropski ravni?

 

Organizatorji sprejemajo brezplačne prijave na dogodek na spletnem mestu: https://www.csreurope.org/european-sdg-summit-2020.

 

IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti v Sloveniji posameznike iz podjetij in drugih organizacij že od leta 2016 usposablja za pridobitev certifikata vodja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj. Do 28. oktobra 2020 inštitut IRDO zbira tudi prijave na dvanajsti razpis za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus 2020.

 

Več informacij: info@irdo.siwww.irdo.si, 031 344 883, mag. Anita Hrast, direktorica inštituta IRDO

HORUS 2020

Rok za oddajo vlog na razpis za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost HORUS 2020 podaljšan!

Razpis za nagrado Horus 2020 je podaljšan do 28. oktobra 2020, podelitev nagrad bo 3. decembra 2020.

(Maribor, 15. oktober 2020) Strokovno-organizacijski odbor nagrade Horus se je na današnji seji odločil, da podaljšuje rok za oddajo vlog na že dvanajsti razpis za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost – Horus 2020.  Do spremembe datumov je prišlo zaradi spremenjenih razmer na temo Covid-19, saj so se morale tako pravne, kot fizične osebe prilagoditi novim razmeram dela v skladu z navodili Vlade RS.  Zato je organizator na predlog nekaterih ocenjevalcev in potencialnih kandidatov rok za oddajo prijav na razpis Horus 2020 podaljšal iz 15. na 28. oktober 2020.

Z razpisom želijo partnerji poiskati in nagraditi celovite pristope pravnih oseb in posameznikov k družbeni odgovornosti. Za nagrado HORUS 2020 se letos lahko potegujejo podjetja (mikro, majhna, srednje velika, velika in socialna) ter zavodi in druge organizacije. Letos so razpisali dve vrsti nagrad za pravne osebe in sicer Nagrado za strateško celovitost pravne osebe (za strateški pristop podjetij, zavodov k družbeni odgovornosti) ter Priznanje za projekt (za sodelovanje gospodarstva, šolstva in mladih). Objavljena sta še dva razpisa za posebna priznanja, kjer prijavnine ni: Posebno priznanje posamezniku oz. organizaciji, ki deluje v kontekstu družbene odgovornosti in Posebno priznanje novinarju/ki. Podaljšanje roka oddaje vlog velja za vse kategorije prijav.

Kandidati za nagrado Horus 2020 morajo po novem svoje vloge oddati najkasneje do 28. oktobra 2020. Ocenjevanje bo potekalo v dveh krogih, za uvrstitev med finaliste morajo kandidati zbrati vsaj 51 % vseh možnih točk. Trinajstega oktobra 2020 bodo znani finalisti, podelitev nagrad Horus 2020 pa bo 3. decembra 2020.

 

Dodatne informacije:    IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti

Mag. Anita Hrast, direktorica, gsm: 031 344 883, e-pošta: nagrada.horus@irdo.si

 

Podporni partnerji:

Društvo za odnose z javnostmi (PRSS), Ameriška gospodarska zbornica, CNVOS – Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij, Društvo za marketing Slovenije, Društvo novinarjev Slovenije,  Slovensko združenje ZN za trajnostni razvoj, Združenje socialna ekonomija Slovenije – Slovenski forum socialnega podjetništva, Slovensko združenje za kakovost in odličnost, Štajerska gospodarska zbornica, Združenje delodajalcev Slovenije, Združenje Manager in drugi. Projekt letos delno sofinancira Urad RS za mladino. Partner klipinga je Press Clipping d.o.o..

 

Juri bo od 9. do 12. ure potekal virtualni seminar ob razpisu za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus 2020. Razpis za prijavitelje je odprt od 15. julija do 15. oktobra letos.

(Maribor, 14. september 2020) IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti v sodelovanju s številnimi podpornimi partnerji je 15. julija letos objavil dvanajsti razpis za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus. Jutri, 15. septembra, bo med 9. In 12. uro organiziran virtualni seminar za prijavitelje in druge zainteresirane, ki bi o družbeni odgovornosti, trajnostnem razvoju ter načinu izpolnjevanja strateškega vprašalnika na to temo  želeli izvedeti več. Za nagrado Horus 2020 se lahko potegujejo profitne in neprofitne osebe vseh velikosti, med njimi podjetja, zavodi, neprofitne in druge organizacije, osebe javnega prava, novinarji in posamezniki, ki delujejo družbeno odgovorno. Organizatorji nagrajujejo celovite pristope pravnih oseb in posameznikov k družbeni odgovornosti in trajnostnemu razvoju. Vprašalnik za prijavitelje je zasnovan v skladu s standardom za družbeno odgovornost ISO26000:2010 ter drugimi aktualnimi evropskimi in slovenskimi usmeritvami. Seminar za prijavitelje je organiziran 15. septembra, prijave zbirajo do 15. oktobra letos, nagrade pa bodo podeljene 4. decembra 2020.

Za strateško nagrado HORUS 2020 se letos lahko potegujejo: podjetja vseh velikosti in oblik ter druge organizacije, tudi javne ustanove. Razpisana sta še Nagrada za strateško celovitost pravne osebe (za strateški pristop podjetij in organizacij k družbeni odgovornosti) ter Priznanje za projekt (za sodelovanje gospodarstva, šolstva in mladih). Objavljena sta še dva razpisa za posebna priznanja, kjer prijavnine ni: Posebno priznanje posamezniku, ki deluje v kontekstu družbene odgovornosti, in Posebno priznanje novinarju/ki.

Kandidati za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus 2020 lahko s strokovnimi podlagami Inštituta za razvoj družbene odgovornosti – IRDO preverijo svoje izvajanje družbene odgovornosti v praksi ter spoznajo novosti, ki jih lahko učinkovito vključijo v poslovanje. Na seminarju z naslovom »Predstavitev razpisa za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost – Horus 2020 in primer dobre prakse družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja v podjetju« bodo udeleženci spoznali osnove družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja za podjetja in organizacije, najboljše prakse slovenskih družbeno odgovornih podjetij – dosedanjih nagrajencev Horus (2009 – 2014), kako učinkovito pristopiti k družbeno odgovornim aktivnostim v podjetju, zavodu na različnih področjih (zaposleni, okolje, dobavitelji in kupci, skupnost, vodenje), usklajeno s smernicami standarda za družbeno odgovornost ISO26000), novosti s področja družbene odgovornosti in razpis za nagrado HORUS 2020 ter kako se nanj prijaviti.

Na seminar vabijo predstavnike podjetij, zavodov in posameznike, ki bi želeli izboljšati strategijo družbene odgovornosti v svoji organizaciji, in tiste, ki imajo namen kandidirati za nagrado Horus 2020.

Inštitutu IRDO se kot podporni člani projekta pridružujejo še naslednje organizacije: Društvo za odnose z javnostmi (PRSS), Ameriška gospodarska zbornica, CNVOS – Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij, Društvo za marketing Slovenije, Društvo novinarjev Slovenije,  Slovensko združenje ZN za trajnostni razvoj, Združenje socialna ekonomija Slovenije – Slovenski forum socialnega podjetništva, Slovensko združenje za kakovost in odličnost, Štajerska gospodarska zbornica, Združenje delodajalcev Slovenije, Združenje Manager in drugi. Projekt letos delno sofinancira Urad RS za mladino. Partner klipinga je Press Clipping d.o.o.. #

Dodatne informacije:         spletno mesto: www.horus.si, e-pošta: nagrada.horus@irdo.si

IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, mag. Anita Hrast, direktorica, gsm: 031 344 883