Prispevki

HORUS 2020

Rok za oddajo vlog na razpis za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost HORUS 2020 podaljšan!

Razpis za nagrado Horus 2020 je podaljšan do 28. oktobra 2020, podelitev nagrad bo 3. decembra 2020.

(Maribor, 15. oktober 2020) Strokovno-organizacijski odbor nagrade Horus se je na današnji seji odločil, da podaljšuje rok za oddajo vlog na že dvanajsti razpis za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost – Horus 2020.  Do spremembe datumov je prišlo zaradi spremenjenih razmer na temo Covid-19, saj so se morale tako pravne, kot fizične osebe prilagoditi novim razmeram dela v skladu z navodili Vlade RS.  Zato je organizator na predlog nekaterih ocenjevalcev in potencialnih kandidatov rok za oddajo prijav na razpis Horus 2020 podaljšal iz 15. na 28. oktober 2020.

Z razpisom želijo partnerji poiskati in nagraditi celovite pristope pravnih oseb in posameznikov k družbeni odgovornosti. Za nagrado HORUS 2020 se letos lahko potegujejo podjetja (mikro, majhna, srednje velika, velika in socialna) ter zavodi in druge organizacije. Letos so razpisali dve vrsti nagrad za pravne osebe in sicer Nagrado za strateško celovitost pravne osebe (za strateški pristop podjetij, zavodov k družbeni odgovornosti) ter Priznanje za projekt (za sodelovanje gospodarstva, šolstva in mladih). Objavljena sta še dva razpisa za posebna priznanja, kjer prijavnine ni: Posebno priznanje posamezniku oz. organizaciji, ki deluje v kontekstu družbene odgovornosti in Posebno priznanje novinarju/ki. Podaljšanje roka oddaje vlog velja za vse kategorije prijav.

Kandidati za nagrado Horus 2020 morajo po novem svoje vloge oddati najkasneje do 28. oktobra 2020. Ocenjevanje bo potekalo v dveh krogih, za uvrstitev med finaliste morajo kandidati zbrati vsaj 51 % vseh možnih točk. Trinajstega oktobra 2020 bodo znani finalisti, podelitev nagrad Horus 2020 pa bo 3. decembra 2020.

 

Dodatne informacije:    IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti

Mag. Anita Hrast, direktorica, gsm: 031 344 883, e-pošta: nagrada.horus@irdo.si

 

Podporni partnerji:

Društvo za odnose z javnostmi (PRSS), Ameriška gospodarska zbornica, CNVOS – Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij, Društvo za marketing Slovenije, Društvo novinarjev Slovenije,  Slovensko združenje ZN za trajnostni razvoj, Združenje socialna ekonomija Slovenije – Slovenski forum socialnega podjetništva, Slovensko združenje za kakovost in odličnost, Štajerska gospodarska zbornica, Združenje delodajalcev Slovenije, Združenje Manager in drugi. Projekt letos delno sofinancira Urad RS za mladino. Partner klipinga je Press Clipping d.o.o..

 

HORUS 2020

Samo še 14 dni je do oddaje vlog na razpis za nagrado Horus 2020!

Razpis za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus 2020 je odprt od 15. julija do 15. oktobra letos. Rok za oddajo vlog se izteka!

 

(Maribor, 1. oktober 2020) Samo še 14 dni je do oddaje vlog za prijavo na razpis za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus 2020. Organizator IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti v sodelovanju s številnimi podpornimi partnerji je 15. julija letos objavil dvanajsti razpis zapored za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus 2020. Za nagrado Horus 2020 se lahko potegujejo profitne in neprofitne osebe vseh velikosti, med njimi podjetja, zavodi, neprofitne in druge organizacije, osebe javnega prava, novinarji in posamezniki, ki delujejo družbeno odgovorno. Organizatorji nagrajujejo celovite pristope pravnih oseb in posameznikov k družbeni odgovornosti in trajnostnemu razvoju. Vprašalnik za prijavitelje je zasnovan v skladu s standardom za družbeno odgovornost ISO26000:2010 ter drugimi aktualnimi evropskimi in slovenskimi usmeritvami. Prijavitelji prejmejo tudi dve uri brezplačnega svetovanja ob prijavi, prijave pa zbirajo do 15. oktobra letos. Nagrade bodo podeljene 4. decembra 2020.

 

Za strateško nagrado HORUS 2020 se letos lahko potegujejo: podjetja vseh velikosti in oblik ter druge organizacije, tudi javne ustanove. Razpisana sta še Nagrada za strateško celovitost pravne osebe (za strateški pristop podjetij in organizacij k družbeni odgovornosti) ter Priznanje za projekt (za sodelovanje gospodarstva, šolstva in mladih). Objavljena sta še dva razpisa za posebna priznanja, kjer prijavnine ni: Posebno priznanje posamezniku, ki deluje v kontekstu družbene odgovornosti, in Posebno priznanje novinarju/ki.

 

Družbena odgovornost je orodje za dosego trajnostnega razvoja v skladu s Cilji trajnostnega razvoja do leta 2030, ki jih je leta 2015 zapisala Organizacija Združenih narodov  v svoji Agendi 2030 za trajnostni razvoj. Od leta 2017 tej agendi sledi tudi Slovenija s svojo Strategijo razvoja RS do leta 2030. Glavna prednost sodelovanja na razpisu za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus 2020 je ta, da s  specializiranim vprašalnikom, usklajenim s smernicami Standarda za družbeno odgovornost ISO26000:2010 in drugimi aktualnimi dokumenti o družbeni odgovornosti, lahko prijavitelji sami analizirajo stanje na tem področju v podjetju oz. organizaciji. Nato lažje pripravijo svojo strategijo družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja v organizaciji, pridobijo pa tudi mnenje neodvisnih strokovnjakov o stanju družbene odgovornosti pri pravni osebi.

 

Družbena odgovornost prinaša številne koristi, o teh se lahko podjetja in posamezniki podučijo tudi skozi usposabljanje za vodjo za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj, ki ga prav tako organizira inštitut IRDO že vrsto let. Od leta 2016 je tovrsten certifikat pridobilo 132 strokovnjakov, podjetnikov, menedžerjev in mladih. Naslednje izobraževanje na to temo bo potekalo v hibridni obliki (delno virtualno, delno v živo) od 6. oktobra dalje, več informacij pa lahko zainteresirani pridobijo na spletnem mestu inštituta IRDO in nagrade Horus.

 

Inštitutu IRDO se kot podporni člani projekta Horus pridružujejo še naslednje organizacije: Društvo za odnose z javnostmi (PRSS), Ameriška gospodarska zbornica, CNVOS – Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij, Društvo za marketing Slovenije, Društvo novinarjev Slovenije,  Slovensko združenje ZN za trajnostni razvoj, Združenje socialna ekonomija Slovenije – Slovenski forum socialnega podjetništva, Slovensko združenje za kakovost in odličnost, Štajerska gospodarska zbornica, Združenje delodajalcev Slovenije, Združenje Manager in drugi. Projekt letos delno sofinancira Urad RS za mladino. Partner klipinga je Press Clipping d.o.o…

Dodatne informacije:         spletno mesto: www.horus.si, e-pošta: nagrada.horus@irdo.si

IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, mag. Anita Hrast, direktorica, gsm: 031 344 883