Vabimo vas k branju brezplačne poletne strokovne literature s področja družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja

 

(Maribor, 10. 7. 2020) EU je sprejela številne in različne strategije za izhod iz krize, tudi Zeleni dogovor EU. Inštitut IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti v duhu Agende Združenih narodov do leta 2030: spremenimo svet in vključitev 17 ciljev trajnostnega razvoja pripravlja različne strokovne vsebine, ki jih objavlja tudi v okviru IRDO založništva. V okviru le-tega objavlja vsebine, ki so bralcem dostopne brezplačno na spletnem mestu inštituta IRDO. IRDO vsako leto izda vsaj eno znanstveno ali strokovno monografijo, objavi zbornik avtorskih prispevkov iz IRDO mednarodne konference ter zbornik finalistov Slovenske nagrade za družbeno odgovornost Horus. Vsak mesec izide tudi brezplačna revija IRDO Mozaik.

 

Elektronski knjigi, monografiji s področja družbeno odgovornega upravljanja stavb, sta letos junija izšli v okviru IRDO založništva. Avtorji prve knjige z naslovom Pooblastila upravnika večstanovanjske stavbe so Klemen Drnovšek, Valentin Justin Tratnik, Iva Černezel, Leon Brulc, Anamarie Potrč in Andrej Bitrakov. Avtorice druge knjige z naslovom Managementski vidiki družbeno odgovornega ravnanja upravnikov zgradb so Nomi Hrast, Špela Jug, Maja Knežević. Knjigi sta bili v okviru sodelovanja mladih pri projektih Ekonomsko-poslovne fakultete in Pravne fakultete Univerze v Mariboru pripravljeni v preteklem letu, izšli pa sta letos in sta na voljo v e-obliki na spletnem mestu: http://www.irdo.si/dejavnosti/#Zaloznistvo

 

  1. in 5. junija 2020 je v Mariboru virtualno potekala15. IRDO mednarodna znanstveno-poslovna konferenca »Družbena odgovornost in izzivi časa 2020«.Naslov konference je bil »Osebna in družbena odgovornost za trajnostno prihodnost«, na njej pa je 50 avtorjev iz 9 držav in z 42-timi prispevki predstavilo poglede na osebno in družbeno odgovornost ter njun prispevek k trajnostnemu razvoju. Danes je bil na spletnem mestu inštituta IRDO objavljen brezplačen zbornik z vsemi avtorskimi prispevki s te konference, ki jih najdete tukaj: http://www.irdo.si/irdo-konferenca/

 

Kaj se še obeta? Od septembra dalje bo spet vsak mesec izšla revija IRDO Mozaik, predvidoma decembra pa zbornik finalistov Slovenske nagrade za družbeno odgovornost Horus 2020. Vabimo vas torej k branju brezplačne poletne strokovne literature s področja družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja.

 

Dodatne informacije: IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, www.irdo.si 

 

IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti je vodilna slovenska organizacija, ki z raziskovanjem, izobraževanjem, svetovanjem, povezovanjem in promocijo prispeva k razvoju mladih in družbene odgovornosti v slovenskem in v svetovnem merilu. Pri tem sodeluje z domačimi in tujimi strokovnjaki, ustanovami, organizacijami, vladami in podjetji ter tako prispeva k izmenjavi znanja in izkušenj o družbeni odgovornosti ter krepi delo in zaposljivost mladih. Je prva tovrstna organizacija, specializirana za področje družbene odgovornosti v Sloveniji, ki pri nas deluje 16 let in se aktivno povezuje tudi z mednarodnimi organizacijami na tem področju. Je nacionalna partnerska organizacija za Slovenijo v mreži CSR Europe. Ima status raziskovalne in prostovoljske organizacije ter deluje v javnem interesu na področju mladih. Med najvidnejšimi projekti inštituta IRDO so vsakoletna konferenca DRUŽBENA ODGOVORNOST IN IZZIVI ČASA (od 2006 leta dalje), Slovenska nagrada za družbeno odgovornost Horus (ta bo letos podeljena že dvanajsto leto zapored) in elektronska revija IRDO Mozaik, ki jo inštitut izdaja že trinajsto leto, namenjena pa je širši javnosti in več kot 140-tim kolektivnim in individualnim članom inštituta. IRDO izvaja tudi svetovanje podjetjem in drugim organizacijam za strateško vključevanje družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja v poslovanje. Inštitut izobražuje vodje oddelkov v podjetjih in druge strokovnjake, menedžerje in mlade za pridobitev certifikata Vodja za trajnostni razvoj in družbeno odgovornost ter izvaja treninge za mlade brezposelne za aktivno iskanje zaposlitve, podjetništvo in nevladništvo in mlade aktivno povezuje s trgom dela v sklopu kampanje Pakt za mlade Slovenija (Pact for Youth Slovenia).

 

Več: www.irdo.siwww.horus.siwww.paktzamlade.siwww.model-m.si